VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

 

 • GIỚI THIỆU
 • MỤC TIÊU
 • CƠ SỞ GIẢI PHÁP
 • LỢI ÍCH MANG LẠI
 • MÔ HÌNH GIẢI PHÁP
 • CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
 • DEMO HỆ THỐNG

Ngày 22/09/2010, Chính phủ đã ra Quyết định 1755/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”. Trong đó, mục tiêu về ứng dụng CNTT

Đến 2015 cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp mức độ 2 và 3, 80% doanh nghiệp và tổ chức xã hội ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh. Phổ cập ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống giáo dục, y tế…. Đến 2020,.. 100% các ngành công nghiệp then chốt của đất nước, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh.

Văn phòng điện tử được đánh giá qua 4 tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin:

 

 •  Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
 •  Cổng thông tin điện tử.
 •  Hệ thống thư điện tử.
 •  Họp giao ban điện tử. (Hội nghị truyền hình trực tuyến)

 

Để xây dựng các ứng dụng này cần hạ tầng mạng: tuyệt đối an toàn bảo mật, tốc độ cao, băng thông lớn, vận hành ổn định.

 

Từ 2004, VNPT đã được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) phục vụ cho cơ quan Đảng và Nhà nước.


Ngày 22/03/2012, VNPT đã khai trương mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên 63 tỉnh thành toàn quốc.


Tại Bình Dương, VNPT Bình Dương đã kết nối 166 điểm qua 04 giai đoạn (từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Ban Ngành đến các phường/xã trên địa bàn tỉnh).

 

Căn cứ Quyết định 43/2008-QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 24/03/2008 phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

 

Căn cứ Công văn 1654/BTTT-ƯDCNTT, 1655/BTTT-ƯDCNTT của Bộ TTTT hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về tính năng, chức năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung.

 

Căn cứ Văn bản số 152/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ TTTT ngày 20/02/2013 V/v hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.

 

- Tạo một kênh thông tin nội bộ kết nối các văn phòng giúp truyền thông nhanh và thuận tiện.

 

- Tin học hóa hệ thống thông tin điều hành công tác nhằm tăng năng suất và hiệu quả lao động, giúp giảm chi phí hoạt động và quản lý.

 

- Xây dựng một nét văn hoá mới, giúp bỏ đi thói quen làm việc trên các phương tiện thủ công, xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và ưu việt hơn.

 

- Cung cấp các công cụ chuẩn hoá thông tin, văn bản, tài liệu, biểu mẫu.


- Là công cụ điều hành trực tuyến và làm việc từ xa.
 

- Tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin
 

- Tiết kiệm chi phí in ấn và giấy tờ.

 

 

 

 

- Mô hình dữ liệu tập trung

 

 

- Nền tảng công nghệ Webbase, không cần cài đặt, đa dạng thiết bị đầu cuối

 

 

- Chức năng chính

 

 

+ Quản lý văn bản

Quản lý các văn bản và theo dõi quá trình xử lý văn bản từ khi tạo lập văn bản đến khi kết thúc xử lý. Các loại văn bản cần quản lý bao gồm: văn bản đến, văn bản đi, văn bản dự thảo, hồ sơ văn bản.

+ Thông tin điều hành

Là nơi điều hành tác nghiệp, trao đổi thông tin của cơ quan. Lãnh đạo có thể truyền đạt các chỉ đạo của mình đến nhân viên, nhân viên có thể trao đổi thông tin với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng.

+ Lịch công tác

Quản lý lịch công tác ở đơn vị. Bao gồm lịch công tác cá nhân, lịch công tác phòng ban, lịch công tác của cơ quan.

+ Hồ sơ công việc

Là tủ hồ sơ cá nhân do người sử dụng tạo ra cho cá nhân mình để lưu nhóm công văn, tài liệu tùy ý. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như thêm mới hồ sơ công việc, theo dõi, giao việc đến cán bộ khác trong đơn vị.

+ Quản lý họp

Quản lý toàn bộ các cuộc họp trong cơ quan. Bao gồm các tính năng như lên lịch họp, đưa tài liệu họp, mời họp, ủy quyền người đại diện, điểm danh thành phần tham dự,…

+ Lấy ý kiến

Thông qua chức năng lấy ý kiến hệ thống có thể thu thập tất cả ý kiến của nhân viên trong cơ quan về một chủ đề được đưa ra, có thể tạo lập các cuộc bình bầu

+ Quản lý tin nội bộ

Quản lý tất cả những tin tức, sự kiện trong cơ quan. Có thể tạo lập nhiều chuyên mục khác nhau như tin Công đoàn, tin Đảng bộ và những cán bộ nào được phân quyền mới được xem tin tức theo các chuyên mục đó.

+ Báo cáo thống kê

Cung cấp cho lãnh đạo những báo cáo cần thiết để quản lý điều hành trong đơn vị. Bao gồm các báo cáo về tình hình sử dụng hệ thống, tình hình xử lý văn bản từng cá nhân,… 

+ Quản lý danh mục

Cung cấp cho quản trị hệ thống của cơ quan có thể khai báo, cập nhật các danh mục đơn vị, danh mục phòng ban, danh mục cán bộ,…

+ Quản lý hệ thống

Cung cấp cho quản trị hệ thống những công cụ để quản trị, hỗ trợ trong đơn vị. Bao gồm các chức năng như: nhập cán bộ đầu vào, phân cán bộ vào phòng/tổ, phân quyền sử dụng cho từng cá nhân, reset mật khẩu người dùng,…

+ Quản lý tin nhắn

Hệ thống cung cấp chức năng nhắn tin giúp lãnh đạo có thể điều hành nhanh bằng tin nhắn. Đặc biệt hệ thống tích hợp tin nhắn tự động vô các chức năng khác như: nhắn tin nhắc duyệt văn bản cho lãnh đạo đối với những văn bản khẩn, nhắc việc tự động cho chuyên viên khi văn bản gần đến hạn xử lý.
 

+ Giao diện chính của hệ thống

 

 

+ Chức năng duyệt văn bản của lãnh đạo

 

 

+ Chức năng báo cáo tổng hợp tình hình xử lý văn bản

 

 

+ Chức năng báo cáo tổng hợp tình hình xử lý văn bản

 

 

+ Chức năng báo cáo chi tiết tình hình xử lý văn bản

 

 

+ Chức năng in sổ văn bản đi của văn thư

 

 

+ Chức năng in sổ văn bản đến của văn thư