Tin Tức

VNPT ký thỏa thuận hợp tác với Sở Nội vụ Tiền Giang

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Trong tuần qua, VNPT Tiền Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông với Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

Theo thỏa thuận này, VNPT Tiền Giang sẽ ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc, cho thuê trung tâm tích hợp dữ liệu để triển khai tập trung, đồng bộ các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành Nội vụ. Thỏa thuận hợp tác cũng đảm bảo an toàn an ninh dữ liệu các hệ thống công nghệ thông tin; hỗ trợ kết nối đường truyền tốc độ cao và các dịch vụ viễn thông; hỗ trợ triển khai đồng bộ hệ thống truyền hình hội nghị từ Sở Nội vụ đến các đơn vị trực thuộc trong tỉnh. Bên cạnh đó, VNPT Tiền Giang sẽ hỗ trợ Sở Nội vụ xây dựng phần mềm quản lý toàn diện cho lĩnh vực tổ chức, công tác quản lý và tổ chức phi chính phủ, thi đua khen thưởng, tôn giáo, văn thư – lưu trữ…

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VNPT Tiền Giang và Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VNPT Tiền Giang và Sở Nội vụ tỉnh nhằm đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành Nội vụ, tạo điều kiện hỗ trợ công tác điều hành, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công,… tạo điều kiện để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

Được biết, vào ngày 03/10/2014, VNPT đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2020 với Bộ Nội vụ. Theo đó, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ Bộ Nội vụ khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong nội bộ cơ quan Bộ Nội vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ và nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT tại Bộ Nội vụ. Ngoài ra, VNPT cũng sẽ tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các chương trình ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Bộ Nội vụ, đến các đơn vị trực thuộc của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo một kiến trúc nền tảng thống nhất để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo chuẩn nhất quán, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do Chính phủ triển khai.

Còn tại Tiền Giang, VNPT cũng đã ký được một số thỏa thuận hợp tác với một số đối tác quan trọng khác như Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (triển khai mô hình cụm khởi nghiệp tại Trung tâm Công nghệ thông tin), Sở Giáo dục & Đào tạo (ra mắt Cổng Thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh), UBND tỉnh (triển khai xây dựng Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trở thành Thành phố thông minh)...

Thông qua những thỏa thuận này, VNPT mong muốn góp sức cùng ngành Nội vụ nước nhà đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, hỗ trợ công tác điều hành, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công,… tạo điều kiện để ngành Nội vụ triển khai công tác quản lý Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.